Só pregunta

Entrada non válida
Entrada non válida
Entrada non válida
Entrada non válida
Entrada non válida